Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Όροι Χρήσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΜελOδύσσεια» (κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα κλπ), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε ολική ή εν μέρει, ή αποσπασματική αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση του συνόλου ή τμήματος του περιεχομένου του προγράμματος χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται α) η κατά περίπτωση και κατόπιν ενημέρωσης του Συλλόγου, εκπαιδευτική χρήση χωρίς σκοπό εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του και β) η χρήση του υλικού που διέπεται από το καθεστώς creative commons υπό την προϋπόθεση της υποχρέωσης σεβασμού από τον χρήστη των σχετικών αδειών.

Ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής εξασφάλισε τις απαραίτητες άδειες χρήσης των εικόνων και φωτογραφιών που προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατέβαλε δε, κάθε προσπάθεια να αποκτήσει τις σχετικές άδειες για την χρήση στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ηχογραφημένων/μαγνητοσκοπημένων αποσπασμάτων των δημοσίων εκτελέσεων που βρίσκονται στο αρχείο του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, από τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών.

Ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής κατέβαλε κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να είναι ορθό και πλήρες. Σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει ευθύνη του Συλλόγου για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη από τη χρήση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί τροποποιήσεις στο περιεχόμενο του προγράμματος χωρίς προειδοποίηση.

Ο Σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό των διαδικτυακών τόπων τρίτων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων.